Krótka historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Obicach powstała w 1928 roku. Założycielem jednostki był kierownik szkoły w Woli Morawickiej, Edward Reguła. Pierwszym naczelnikiem został Stanisław Klimczak. W 1933 roku jednostka została wyposażona w sikawkę ręczną. Przed II wojną światową rozpoczęto budowę drewnianej remizy strażackiej, którą ukończono w czasie wojny...

Czytaj więcej

BulletGminne Obchody dnia Strażaka

Dzień Strażaka to święto obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w kościele katolickim Św. Floriana - patrona osób wykonujących trudną, pełną zagrożeń służbę, niosących pomoc osobom potrzebującym.

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w Gminie Morawica z udziałem wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy (13) odbyły się w niedzielę 3 maja. Gospodarzem uroczystości była nasza jednostka. 

Gminne obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. Dobrego Pasterza w Obicach, koncelebrowaną przez Proboszcza miejscowej Parafii Ks. Stanisława Durka oraz Kapelana Świętokrzyskich Strażaków Ks. Marka Mrugałe. 

Po Mszy Świętej wszystkie jednostki przemaszerowały na plac przed remizą OSP. W trakcie dalszych  uroczystości nastąpiło nadanie nowego sztandaru, poświęcenie remizy i wręczenie stosownych przy tej okazji wyróżnień zasłużonym druhom dla ochrony przeciwpożarowej. W dowód uznania dla pracy strażaka, wręczone zostały medale.

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono druha Jerzego Klimczaka z OSP Brzeziny.

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali druhowie:
Mariusz Kozak - OSP Obice,
Konrad Klimczak - OSP Obice,
Artur Pałyga - OSP Obice
oraz Mariusz Śnioch - OSP Obice.

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa dostali druhowie:
Hubert Gajek - OSP Obice,
Krzysztof Jaworski - OSP Obice,
Paweł Latosiński - OSP Obice,
Damian Nowak - OSP Obice,
Sebastian Ryk - OSP Obice
oraz Dawid Gruszczyński - OSP Brzeziny.

Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymali druhowie:
Emil Jaworski - OSP Obice,
Damian Nieznalski - OSP Obice,
Krzysztof Szewczyk - OSP Obice,
Łukasz Zawadzki - OSP Obice,
Paulina Rygielska - OSP Morawica
oraz Mateusz Zys - OSP Morawica.

Po ceremonii odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście. Pan Marian Buras Wójt Gminy Morawica w swoim przemówieniu podkreślił jak wielką rolę w życiu społeczności lokalnej odgrywają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Podziękował w imieniu wszystkich mieszkańców gminy za ich aktywną działalność nie tylko w walce z pożarami i usuwaniu skutków innych zagrożeń, ale również za prace wykonywane w tzw. czynie społecznym. Swoje słowa uznania przekazali także Starosta Kielecki i Komendant Miejski PSP, którzy życzyli wszystkim druhnom i druhom strażakom dużo sił i odwagi, by nadal dzielnie stawiali czoło wszelkim zagrożeniom i niebezpieczeństwom oraz tego co najważniejsze, czyli tylu samo powrotów co wyjazdów do akcji.

 
Na zakończenie tej niedzielnej uroczystości wszyscy druhowie udali się na obiad do nowowyremontowanej remizy. Pogoda dopisywała, by spędzić ten czas na świeżym powietrzu przy ciepłych promieniach słońca.

Artykuł przeczytano: 1079 razy

PrzyjacieleZaprzyjaźnione portale