Krótka historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Obicach powstała w 1928 roku. Założycielem jednostki był kierownik szkoły w Woli Morawickiej, Edward Reguła. Pierwszym naczelnikiem został Stanisław Klimczak. W 1933 roku jednostka została wyposażona w sikawkę ręczną. Przed II wojną światową rozpoczęto budowę drewnianej remizy strażackiej, którą ukończono w czasie wojny...

Czytaj więcej

BulletWALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Do remizy naszej OSP przybyło 40 druhen i druhów oraz zaproszeni goście – Wójt Gminy Morawica Marian Buras, Prezes Zarządu Gminnego OSP Zygmunt Domagała, komendant gminny Władysław Strójwąs i sołtys miejscowości Obice Joanna Ryk. Zebranie poprowadził prezes OSP Obice Stanisław Zawadzki, funkcję protokolanta pełnił wiceprezes Jerzy Śnioch.
Po otwarciu i uczczeniu minutą ciszy pamięci zmarłych niedawno strażaków przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za rok 2015. Strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w 23 akcjach ratowniczo-gaśniczych w roku sprawozdawczym, zabezpieczali wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie gminy.

Ponadto dużo pracy wykonali podczas usuwania skutków wichury, która przeszła latem przez naszą miejscowość. Zorganizowaliśmy również Gminny Dzień Strażaka, na którym nastąpiło oficjalne otwarcie wyremontowanego budynku remizy. W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych wystartowały trzy nasze drużyny – seniorzy zajęli 5 miejsce, seniorki – 1 miejsce, a młodzieżowa drużyna mieszana – 4 miejsce. Ponadto nasza kobieca drużyna reprezentowała gminę Morawica na powiatowych zawodach w Strawczynku i dziewczyny wypadły bardzo dobrze, zajmując 3 miejsce.

Po omówieniu działalności z roku poprzedniego zaprezentowany został plan działalności na rok 2016. Wśród zamierzeń na następne 12 miesięcy najważniejszym jest pozyskanie nowego samochodu pożarniczego, o co nasz zarząd stara się już od jakiegoś czasu. Jednym z ostatnich punktów zebrania były wybory nowego zarządu na kolejne 5 lat. Po 35 latach na stanowisku naczelnika, Fryderyk Śnioch zrezygnował z pełnionej funkcji. Serdecznie dziękujemy druhowi Śniochowi za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej jednostki i życzymy dużo zdrowia.

Po dyskusji zaprezentowane zostały kandydatury na stanowiska do zarządu i odbyło się głosowanie. Wyłoniło ono nowy Zarząd OSP Obice, który przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu – Stanisław Zawadzki
Naczelnik, Wiceprezes – Jerzy Śnioch
Wiceprezes – Andrzej Śnioch
Skarbnik – Hubert Gajek
Sekretarz – Sebastian Ryk
Gospodarz – Krzysztof Jaworski
Kronikarz – Łukasz Zawadzki

Ponadto powołano Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący – Damian Nowak
Sekretarz – Sławomir Wicha
Członek – Piotr Śnioch

Na zakończenie zaproszeni goście zabrali głos. Wszyscy docenili i podziękowali za pracę, jaką wykonuje nasza straż na rzecz mieszkańców miejscowości i gminy.

Artykuł przeczytano: 801 razy

PrzyjacieleZaprzyjaźnione portale