Krótka historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Obicach powstała w 1928 roku. Założycielem jednostki był kierownik szkoły w Woli Morawickiej, Edward Reguła. Pierwszym naczelnikiem został Stanisław Klimczak. W 1933 roku jednostka została wyposażona w sikawkę ręczną. Przed II wojną światową rozpoczęto budowę drewnianej remizy strażackiej, którą ukończono w czasie wojny...

Czytaj więcej

BulletAktualności

2015.02.15

Nowy sztandar zamówiony

W dn. 12 lutego br. druhowie w składzie: Nowak Damian, Śnioch Andrzej, Śnioch Jerzy, Zawadzki Stanisław, wybrali się w podróż do Częstochowy po zakup nowego sztandaru. W przedzień wyjazdu zostało zwołane zebranie na którym wybrano wzór, wykonawcę oraz metodę z jakiej ma być wykonany sztandar. Planowane wręczenie sztandaru to 3 maj 2015 (4 maj - święto strażaka), które prawdopodobnie odbędzie się w naszej jednostce.
Ciekawostka: "Stary sztandar został nadany w 50-lecie istnienia naszej straży pożarnej w roku 1978 (już 37 lat temu)"


2015.02.02

Walne Zebranie sprawozdawcze

W niedzielę 01 lutego w remizie OSP odbyło się Walne Zebranie członków OSP Obice, podsumowujące działalność jednostki za 2015 rok. W zebraniu udział wzięło udział 36 członków. W czasie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP w 2014 roku, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawione zostały także plany działalności i plan finansowy na 2015 rok.


PrzyjacieleZaprzyjaźnione portale