Historia

Lata 20, XX wieku to okres wielu pożarów na terenie naszej miejscowości, o czym można przeczytać w artykule zamieszczonym na łamach Gazety Kieleckiej z dnia 20 listopada 1920 roku, który to mówi, że większa część naszej miejscowości została spalona w wyniku pożaru.

Artykuł z Gazety Kieleckiej 20 listopada 1920 roku o pomocy dla naszej miejscowości

Jako, że pożary na terenie naszej gminy potrafiły często trawić całe miejscowości, w działania przeciw pożarowe zaangażował się kierownik szkoły w Woli Morawickiej, Edward Reguła, który to w roku 1928 przekonał miejscową ludność do utworzenia O.S.P. w Obicach.

REGUŁA EDWARD
Prezes Kiel. Oddziału Powiatowego
Związku Straży Poż. R. P.

Pierwszym naczelnikiem został Stanisław Klimczak, a kolejnymi byli: Wojciech Wieczorek, Józef Nowak, Feliks Mucha, Julian Zawadzki, Fryderyk Śnioch (1981-2016) i Jerzy Śnioch (2016 – nadal). W 1933 roku jednostka została wyposażona w sikawkę ręczną, a dzięki mieszkającym w pobliżu rolnikom zwłaszcza Władysławowi Wesołowskiemu i Mikołajowi Szczerbie szybko dostarczano konie, które po kilku alarmach
i biegach w zaprzęgu do pożaru na głos dzwonków alarmowych nie czekały na wyprzęgnięcie, tylko z wozem czy pługiem biegły do remizy. Przed II wojną światową rozpoczęto budowę drewnianej remizy strażackiej, którą ukończono w czasie wojny.

Rok zrobienia zdjęcia nieznany, prawdopodobnie 1940-1945 (zdjęcie po rekonstrukcji cyfrowej)

Niemcy wkroczyli do Obic 15 września 1939 roku. Wojsko niemieckie przebywało we wsi na początku wojny i później od roku 1944 aż do zakończenia wojny. 28 lipca 1941 roku w pobliskim lesie włoszczowskim hitlerowcy rozstrzelali 13 kobiet , które zostały wcześniej aresztowane w Radomiu i przez pewien czas przebywały w pińczowskim więzieniu. Zwłoki ofiar ekshumowano po wojnie z miejsca egzekucji i przewieziono do wspólnej mogiły na tzw. Zawiezieniu w Pińczowie. Obecnie w miejscu egzekucji znajduje się pomnik z napisem “ Ofiarom faszyzmu niemieckiego zamordowanym przez hitlerowców w lipcu 1941 roku”. W 1944 roku Niemcy rozpoczęli przygotowania do obrony przed wojskami radzieckimi. Okoliczna ludność została zmuszona do prac przy budowie okopów oraz bunkrów , mieszkania w Obicach zostały zajęte przez żołnierzy niemieckich. W tym czasie młodzież schroniła się do pobliskich lasów, obawiając się wcielenia do armii niemieckiej. Z czasów wojny zachowały się wspomnienia o akcji gestapo w Obicach, podczas której wszyscy mieszkańcy zostali wyprowadzeni z domów i zebrani w jednym miejscu i pod groźbą rozstrzelania zostali zmuszeni do oddania kontyngentu (obowiązkowe dostawy dla Niemców podczas wojny).

Koniec wojny, radość z wyzwolenia to wzrost ambicji dla dynamicznego rozwoju kraju i jednostki. Ofiarną pracą członków z naczelnikiem Julianem Zawadzkim (który objął to stanowisko po ukończeniu II wojny światowej i piastował go przez pięćdziesiąt lat) na czele zdobywano sprzęt i fundusze wszelkimi możliwymi środkami. W 1957 roku jednostka otrzymała wóz konny. W 1968 roku rozpoczęto rozbudowę nowej strażnicy, w której początkowo oddano tylko dwie salki.

Oddanie do użytku budynku strażackiego – 1970r.

W 1970 roku udostępniono do użytku już cały budynek strażacki. W 1978 roku druhowie dostali samochód pożarniczy – żuk. W 1980 roku, podczas 50-­lecia OSP w Obicach nastąpiło wręczenie sztandaru, a funkcję naczelnika objął Fryderyk Śnioch, który pełni ją do roku 2016.

W 1993 roku jednostka została wyposażona w samochód star 266 GBM. W 2000 roku zostało wymienione pokrycie dachowe strażnicy wraz z zadaszeniem tarasów. Prezesami po II wojnie światowej kolejno byli: Władysław Wesołowski, Henryk Dalach, Henryk Wesołowski, Stanisław Zawadzki (1991 – 2023) i Krzysztof Jaworski (2023 – nadal).

Uroczystości podczas budowy kościoła w Obicach lata 1986 – 1988.

W 2005 roku powołano do życia dwie drużyny młodzieżowe – chłopięcą i dziewczęcą. W 2008 roku na potrzeby jednostki przekazano samochód pożarniczy star 244 GBA z OSP Wola Morawicka. W roku jubileuszu 80-­lecia straży dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wygrały Gminne Zawody Pożarnicze. W roku 2020 z jednostki OSP Brzeziny został przekazany do naszej jednostki średni samochód pożarniczy Renault Midlum. W roku 2022 nasza jednostka przekazała Renault Midlum dla jednostki OSP Morawica, a sama pozyskała średni samochód pożarniczy Mercedes ATEGO z jednostki OSP Brudzów.

Przez lata działalności strażacy z jednostki OSP z Obic nie tylko gaszą pożary i niosą pomoc potrzebującym, ale również uczestniczą we wszystkich uroczystościach gminnych i powiatowych.